Zastupitelstvo (vedení obce)

Obecní úřad


Místostarosta

Jan Kulhánek

Účetní a pokladní

Dominika Janďourková

Úřední hodiny   

středa 17:00 - 19:00

Zastupitelé obce

Ing. Pavel Jarolímek

Radek Palička

Miroslav Zumr

Pavel Karásek

Martin Pilař

Jan Kulhánek

Libor Valenta

Výbory

Finanční výbor

předseda: Pavel Karásek
členové: Miroslav Janďourek

Kontrolní výbor

předseda: Martin Pilař
členové: Zdeněk Zachoval,  Naděžda Rozkovcová

aktualizováno: 8. 1. 2021 19:37, OI Developer

Novinky z úřadu

Veřejné zakázky - profil zadavatele

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Podle zákona zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 147a odst. 1 písmeno a) ve spojení s ustanovením odst. 2 písmeno a) se musejí zveřejňovat smlouvy včetně dodatků nad 500 000,- Kč do 15 dnů od jejich uzavření.

Služby a poplatky

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Zde jsou informace o splatnosti a výši poplatků, vybíraných v obci Březina.

Poplatek za odvoz odpadu a poplatek za psa na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března téhož roku.

Volby

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Volby a zastupitelstva

Veškeré informace jsou čerpány z dat českého statistického úřadu na stránkách www.volby.cz a místních dokumentů.