Historie obce

O vzniku obce se nedochovaly žádné zprávy. Původně osada, náležící od roku 1919. Součástí Naší Obce byly i skupiny domů.

V obci pramení potok, na nedaleké louce se nachází studánka (jeden z pěti pramenů řeky Bystřice), byly zde i dva rybníky. V okolních vesnicích se vedle kamnářského jílu těžíl i výborný písek.

V roce 1261 byla Naše Obec v majetku Řádu německých rytířů. V 17. století byl součástí panství, v roce 1264 se jeho majitelkou stala Angelika Zárubová a v době třicetileté války byl, podle zápisu z roku 1657, do základů vypálen. Během rakousko-pruské války tábořil nedaleko Naší Obce v lese Čeperce oddíl pruských vojáků. Zde byl také jeden z pruských vojáků (v místě nazývaném „V prajzkém lágru") popraven.

Naše obec patřila k té části panství, která od roku 1850 náležela k soudnímu okresu. V roce 1924 byl přiřazen k soudnímu okresu.

Až do roku 1838 navštěvovaly děti naši školu, od roku 1838 školu. Odbor Národní jednoty severočeské byl v obci založen v roce 1902, Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1905.

V 19. století bylo v Naší Obci rozšířeno domácí tkalcovství - tkal se kalmuk (hrubá dostatečně oboustraně počesaná tkanina).

aktualizováno: 31. 8. 2020 08:50,