Veřejné zakázky - profil zadavatele

Podle zákona zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 147a odst. 1 písmeno a) ve spojení s ustanovením odst. 2 písmeno a) se musejí zveřejňovat smlouvy včetně dodatků nad 500 000,- Kč do 15 dnů od jejich uzavření.

V případě, že obec bude realizovat zakázku, jejíž hodnota bez DPH bude vyšší než 500000 Kč, bude zveřejňovat smlouvu včetně dodatků na veřejném portále zadavatele (např.www.verejnyportal.cz). Pokud bude hodnota zakázky bez DPH vyšší než jsou limity pro zakázky malého rozsahu, bude zveřejňovat též výběrové řízení.

V roce 2012 obec nevypisovala poptávkové řízení na zakázku s hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH.

V roce 2013 obec nevypisovala poptávkové řízení na zakázku s hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH.

V roce 2014 obec nevypisovala poptávkové řízení na zakázku s hodnotou vyšší než
500 000 Kč bez DPH.

V roce 2015 obec nevypisovala poptávkové řízení na zakázku s hodnotou vyšší než
500 000 Kč bez DPH.

aktualizováno: 12. 2. 2021 23:46, OI Developer

Novinky z úřadu

Služby a poplatky

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Zde jsou informace o splatnosti a výši poplatků, vybíraných v obci Březina.

Poplatek za odvoz odpadu a poplatek za psa na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března téhož roku.

Volby

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Volby a zastupitelstva

Veškeré informace jsou čerpány z dat českého statistického úřadu na stránkách www.volby.cz a místních dokumentů.