Obecně závazná vyhláška 1/2015

platí od:25.03.2015

Nakládání s odpadem

Vyhláškacco stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina

Obecně závazná vyhláška 1/2015 (soubor nenalezen)